وبلاگ کهکشان

میکرولرنینگ

میکرولرنینگ

با توسعه علم و فناوری، روش های مختلفی برای افزایش سطح علمی، کاهش هزینه ها و افزایش حافظه طولانی مدت در افراد انجام گرفته که یکی از مهم ترین و شاید بتوان گفت جالب ترین آنها استفاده از روش میکرو لرنینگ است.

سرگرم آموزی

سرگرم آموزی

توجه به سرگرمی و تلاش و برنامه ریزی برای ارضای این نیاز اصیل و مشترک انسان، قدمتی به طول تاریخ دارد. از طرفی در جهان امروزی رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی مهمترین ابزار تفریح و سرگرمی انسان محسوب می شوند.